Het K.B.O.

Binnen onze praktijken gaan wij voluit voor de beste zorg voor uw dier. Nu roept ieder bedrijf dat zij de beste kwaliteit willen leveren. Er is geen bedrijf dat zal gaan beweren dat zij geen goede kwaliteit leveren.

Om deze claim, de beste kwaliteit leveren, waar te kunnen maken hebben wij daarom het K.B.O. in het leven geroepen. Het K.B.O. staat voor het kwaliteits bewakingsorgaan. In iedere vestiging hebben wij een groep mensen, artsen en assistentes, die controleren of alles wel goed gaat binnen onze praktijken. Het K.B.O. heeft als taak:

  • Het controleren van medische dossiers. Hierbij wordt nagegaan of er zaken verbeterd hadden kunnen worden en er geen fouten zijn gemaakt.
  • Het proactief beoordelen of er zaken binnen onze vestigingen verbeterd kunnen worden.
  • Bewaken dat de zorg in onze opname optimaal is.
  • Klant- en diervriendelijkheid bewaken.
  • Bewaken dat de hygiëne en schoonmaak optimaal is.

Iedere vestiging heeft haar eigen K.B.O. De leden komen structureel bij elkaar en vergaderen over al deze zaken. Ieder kwartaal komen de voorzitters van de K.B.O.’s bijeen om alle verbeterpunten voor Caressa te bespreken en een uitvoerplan te vormen. Daarnaast krijgen de managers van de vestigingen een rapport vanuit het K.B.O. met de te nemen stappen om de kwaliteit verder te verbeteren.

De leden van het K.B.O.’s zijn:

Voor het Dierenziekenhuis Amsterdam
Voor het Dierenziekenhuis Haarlem
Voor het Dierenziekenhuis Utrecht

Dierenarts Ischa Swartz is voorzitter van de centrale KBO. Ieder kwartaal komen de voorzitters samen voor een algemeen overleg over de kwaliteit binnen Caressa.