BPW lidmaatschap

Caressa heeft als een van de speerpunten om de best mogelijke werkgever voor haar personeel te zijn. We vinden het ontzettend belangrijk om goed te zorgen voor de mensen die bij ons werken en juist daarom vinden we het noodzakelijk om lid te zijn van de BPW: Belangenvereniging Practici Werkgevers.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao wordt afgesloten door 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Deze organisaties kunnen u vertellen of voor u een cao geldt en wat erin staat. De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon. Of krijgen werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet.” (bron: rijksoverheid.nl)

Met het lidmaatschap committeert Caressa zich aan alle regels die in de CAO zijn vastgesteld. Het geeft de medewerker een hoop rechten, die zij kunnen afdwingen omdat deze zijn bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Denk bijvoorbeeld aan het vergoeden van bepaalde onkosten, het opbouwen van pensioenen voor dierenartsen én paraveterinairen of het verplicht toekennen van een periodiek per arbeidsjaar bij goede beoordelingen. Dit zijn allemaal rechten voor werknemers waar wij van vinden dat we daar nooit aan mogen tornen.

Veel werkgevers geven aan te verlonen volgens de CAO. Zij houden zich ook aan het loongebouw zoals deze in de CAO staat, maar ze achten het ogenschijnlijk niet nodig om zich ook te committeren aan de overige afspraken die de CAO hen verplicht na te komen. Wij vinden de CAO-afspraken het minimale wat we als werkgever moeten doen om de beste werkgever te kunnen worden, daarom zijn wij als werkgever met trots lid van de BPW.

Mocht je vragen hebben over bepaalde regelingen binnen Caressa, neem dan gerust contact met ons op.