Privacy statement

Caressa Dierenziekenhuizen, gevestigd aan Leuvenstraat 12, 1066HC, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Leuvenstraat 12, 1066HC, Amsterdam ‭
(020) 408 14 08

Persoonsgegevens die wij verwerken

Caressa Dierenziekenhuizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@dierenziekenhuizen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Caressa Dierenziekenhuizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Caressa Dierenziekenhuizen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Caressa Dierenziekenhuizen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caressa Dierenziekenhuizen) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Caressa Dierenziekenhuizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden


Caressa Dierenziekenhuizen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Caressa Dierenziekenhuizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Caressa Dierenziekenhuizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar communicatie@dierenziekenhuizen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Caressa Dierenziekenhuizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caressa Dierenziekenhuizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via communicatie@dierenziekenhuizen.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Caressa Dierenziekenhuizen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Caressa Dierenziekenhuizen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Soorten cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die zorgen voor een optimale werking van de website. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren en om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Zo worden bijvoorbeeld jouw browserinstellingen bewaard om de website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven en worden jouw gegevens op je apparaat opgeslagen zodra je een vacature bewaart.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die informatie verzamelen over het gebruik van de website. Op basis van de software Google Analytics wordt bepaald hoe de website geoptimaliseerd kan worden. Er wordt onder andere gemeten hoeveel gebruikers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en pagina’s worden bezocht, welke browser gebruikt wordt, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de gebruiker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht, hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde pagina’s worden bezocht en of tijdens het bezoek foutmeldingen zijn opgetreden.

De cookies die Google inzet voor het gebruik van Google Analytics geven onder andere toegang tot bovenstaande gegevens. Persoonlijke gegevens, waaronder ook het IP-adres, worden niet gedeeld met Google.

Wil je niet dat gegevens door Google Analytics worden gebruikt (hier en op andere websites) dan kun je de browser add-on gebruiken:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website (profiling). Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten van de website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten ‘Social media cookies’. Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media derde partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn). Door op een social media button te klikken, word je doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste cookies die via deze website worden gebruikt.

Naam Soort Doel Bewaartermijn
__ga Analytisch Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op deze webpagina van Google:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. 2 jaar
_gat_UA-34559430-2 Analytisch Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op deze webpagina van Google:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Browsersessie
WP_privacy_cookie_wall-prompt-answer Functioneel Deze cookie wordt gebruikt om vast te stellen of een bezoeker wel of niet de cookiewall heeft geaccepteerd
viewed_cookie_policy Deze cookie wordt gebruikt door de Cookie notificatie plugin om vast te stellen of gebruikers op de cookiestatement link hebben geklikt. 1 jaar

Verwijzingen en links

Deze website kan verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden bevatten die mogelijk ook gebruik maken van cookies. Caressa Dierenziekenhuizen heeft geen controle over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren de privacy verklaring en/of cookiestatement van de betreffende website te raadplegen voor informatie.

Geen cookies of cookies verwijderen

Cookies worden op jouw computer opgeslagen en kunnen te allen tijde worden verwijderd. Het verwijderen van cookies is heel eenvoudig. Klik op een van de onderstaande pictogrammen en ga direct naar de handleiding van jouw browser. Let er wel op dat sommige websites eisen dat je jouw voorkeuren opnieuw instelt of dat je iedere keer opnieuw moet inloggen als je de website bezoekt.

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van cookies veilig is. Cookies zullen nooit resulteren in spamberichten of ongewenste telefoontjes aangezien jouw e-mailadres of telefoonnummer nooit worden opgeslagen. Ook worden cookies nooit gebruikt om een gedetailleerd persoonlijk profiel te bouwen.

Vragen?

Als je vragen hebt met betrekking tot deze informatie, neem dan contact met ons op via communicatie@dierenziekenhuizen.nl