Facebook
X

Cookiebeleid

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van de overige gebruikers van onze website. Zo kunnen we u een betere online ervaring bieden als u onze website bezoekt en kunnen we onze website verder verbeteren. Meer informatie over de cookies die we gebruiken en de doelen waarvoor ze worden gebruikt vindt u in dit cookiebeleid.

Gebruik van de gegevens

We gebruiken de gegevens die we over u hebben op de volgende manieren:

 • Gegevens die u aan ons verstrekt. We gebruiken deze gegevens:
  • om aan onze verplichtingen te voldoen die zijn voortgekomen uit contracten die we met u hebben gesloten en om u de informatie, producten en diensten te verschaffen die u van ons vraagt;
  • om u te voorzien van informatie over artikelen of diensten waarvan we denken dat u hierin bent geïnteresseerd of geselecteerde derden toestemming geven om dit te doen. Indien u een nieuwe bezoeker bent en in die gevallen waarin wij geselecteerde derden toestaan om uw gegevens te gebruiken, nemen wij (of zij) langs elektronische weg contact met u op indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of uw gegevens aan derden doorgeven voor marketingdoeleinden, kruist u dan s.v.p. het juiste vakje aan op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen (het contactformulier of het registratieformulier zoals dat in de praktijk gebruikt wordt);
  • om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
  • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte wijze wordt getoond voor u en uw computer.
 • Gegevens die we over u verzamelen. We gebruiken deze gegevens:
  • om onze website te beheren en voor interne operaties met inbegrip van het oplossen van problemen, data-analyse, toetsing, research, statistische en onderzoeksdoeleinden;
  • om onze website te verbeteren en om te bewerkstelligen dat de inhoud op de meest efficiënte wijze wordt getoond voor u en uw computer;
  • om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve mogelijkheden van onze dienstverlening, wanneer u dat wenst;
  • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden;
  • om de doeltreffendheid te meten van advertenties die we aan u of anderen tonen en om u relevante advertenties aan te bieden;
  • om voorstellen en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze website over artikelen en diensten die voor u interessant zijn.
 • Gegevens die we van andere bronnen ontvangen. We kunnen deze gegevens combineren met andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt en de informatie die we over u verzamelen. We kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken voor de doeleinden zoals bovenstaand beschreven (afhankelijk van het soort gegevens dat we ontvangen).

Het openbaar maken van uw gegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met elk lid van onze groep, namelijk onze dochtermaatschappijen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochtermaatschappijen.
We kunnen uw gegevens delen met geselecteerde derden inclusief:
We kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken:
 • Indien wij een bedrijf of bedrijfsmiddelen aankopen of verkopen in welk geval wij uw persoonsgegevens mogen verstrekken aan de potentiële verkoper of koper van dat bedrijf of die bedrijfsmiddelen.
 • Indien van Evidensia Dierenklinieken B.V. en de bij haar aangesloten klinieken vrijwel al haar bedrijfsmiddelen worden gekocht door een derde partij in welk geval persoonsgegevens van haar klanten deel uitmaken van de over te dragen bedrijfsmiddelen.
 • Indien we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te bekrachtigen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Evidensia Nederland B.V. / Evidensia Dierenklinieken B.V. / Evidensia NL Dierenklinieken B.V. of anderen te beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en risicoverlaging bij kredietverstrekking.

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?

De gegevens die we over u hebben verzameld kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeelsleden buiten de EER die voor ons of één van onze leveranciers werkzaam zijn. Deze personeelsleden kunnen zich onder meer bezighouden met het leveren van ondersteunende diensten. Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken gaat u akkoord met deze manier van overdracht, opslag of verwerking. Evidensia Nederland B.V. / Evidensia Dierenklinieken B.V. / Evidensia NL Dierenklinieken B.V. neemt alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.
Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op onze veilige servers. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze website bent u zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van dit wachtwoord. We vragen u dit wachtwoord met niemand te delen.
Helaas is de verzending van gegevens via het internet niet geheel veilig. Alhoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website zijn verzonden niet garanderen. Het verzenden van gegevens is voor uw eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen maken we gebruik van strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Sociale media cookies van derden

Dit zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop voor Facebook of het uitwisselen van informatie, zoals het delen van berichten en het bekijken van video’s via social media

Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest. Met behulp van deze sociale media cookies kun je informatie op de website met anderen delen c.q. aanbevelen. Kom je op een webpagina terecht waarop een sociale media button staat afgebeeld en je klikt daarop, dan worden er door die sociale media partij cookies op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Met deze cookies wordt onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IP-adres verzameld.

Via de website worden video’s getoond die afkomstig zijn van derden, waaronder bijvoorbeeld YouTube. Deze derde partijen plaatsen cookies die het mogelijk maken om de video’s aan jou te tonen. Ook kunnen er cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. Voor de cookies die deze derden plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, zijn nadere voorwaarden van die partijen van toepassing. Evidensia Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van derden. Evidensia Nederland B.V. verwijst naar de voorwaarden van de volgende partijen: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest.

Advertentiecookies

Met deze cookies houdt Evidensia Nederland B.V. bij hoeveel en welke advertenties je hebt gezien van Evidensia Nederland B.V. en/of van derden die via de website worden getoond.
Evidensia Nederland B.V. maakt op de website gebruik van zogenaamde re-targeting c.q. re-marketing technologieën. Op die wijze kunnen wij interessante en gepersonaliseerde aanbiedingen aan jou doen. Om dit te kunnen doen, plaatst Evidensia Nederland B.V. cookies die het mogelijk maken om jouw surfgedrag op de Evidensia Nederland B.V. website(s) volgen en een profiel van jouw surfgedrag in kaart te brengen. Op basis van dit profiel kan Evidensia Nederland B.V. gepersonaliseerde advertenties aan jou tonen op websites van derden. Omgekeerd zijn er andere partijen, zoals mediabureaus en advertentienetwerken, die advertenties plaatsen op de Evidensia Nederland B.V. website(s). Daarbij plaatsen zij advertentie cookies via de Evidensia Nederland B.V. website(s).

Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. We zullen u (alvorens we uw gegevens verzamelen) informeren of we van plan zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we uw informatie voor dergelijke doeleinden bekend willen maken aan een derde partij. U kunt gebruikmaken van uw recht om dergelijke verwerking van uw gegevens te voorkomen door bepaalde vakjes aan te kruisen op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt uw recht ook op ieder moment uitoefenen door contact op te nemen via de praktijkadministratie.
Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Indien u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid. Raadpleeg het beleid van de desbetreffende website voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Toegang tot informatie

De privacy wetgeving geeft u het recht van toegang tot gegevens die van u worden bewaard. Uw recht van toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Voor een verzoek tot toegang kunnen we een bedrag in rekening brengen als tegemoetkoming voor onze kosten om u de informatie te verstrekken die we over u hebben.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Indien wij in de toekomst wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid publiceren wij die wijzigingen op deze pagina en zo nodig wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. Bezoekt u s.v.p. deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van updates of wijzigingen in ons privacybeleid.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u richten aan:

Evidensia Nederland B.V.
Burgemeester Verderlaan 15F
3544 AD Utrecht
E-mail: avg@evidensia.nl

Ons cookiebeleid

Het is van groot belang voor het goed functioneren van onze website dat we een tekstbestand genaamd ‘cookie’ in de browserbestanden van uw computer kunnen plaatsen wanneer u de website bezoekt. De cookie kan worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De informatie die we via de cookies verzamelen is niet-persoonsgebonden informatie. Het staat u altijd vrij om de cookies te weigeren indien uw browser dit toestaat maar sommige delen van onze website kunnen daardoor niet goed werken.

We zullen derden niet toestaan om cookies te plaatsen op onze website. Sommige derden plaatsen cookies op andere sites die ons helpen om onze dienstverlening te verbeteren. Zoals de meeste bedrijven gebruiken we bijvoorbeeld Google Analytics om uw gebruik van onze website te analyseren.

FacebookInstagramTwitterLinkedIn