Interne opleidingen

Interne opleiding voor jonge/nieuwe artsen

Iedere arts die bij Caressa in dienst komt, volgt onze interne opleiding. Ons jonge artsen programma is erop gericht alle artsen op eenzelfde hoog niveau te krijgen. Afhankelijk van de reeds aanwezige kennis en ervaring verblijven deze artsen gedurende 3-12 maanden in dit programma. Onder leiding van dierenarts Ischa Swartz worden onze standaard protocollen besproken en worden de gevolgde nascholingen gedeeld. De artsen die in dit programma zitten zorgen weer voor de communicatie naar de andere collega’s via de dierenartsvergaderingen die op iedere vestiging gehouden worden.

Interne opleiding voor paraveterinairen

Iedere paraveterinair die bij Caressa in dienst komt, volgt onze interne opleiding.  Dit opleidingsprogramma wordt gegeven door dierenarts Talitha Grotens. Wij hebben ons eigen opleidingsmateriaal ontwikkeld om onze assistentes op een hoger niveau te krijgen. Dit programma is voor de meer ervarene assistentes. Tijdens verschillende avonden wordt o.a. dieper ingegaan op:

  • Anesthesie
  • Radiologie
  • Medicatie zoals antibiotica, pijnstillers en andere mediactie
  • Parasitologie (zoals wormen en Giardia).

Nadat de assistentes dit interne opleidingsprogramma hebben afgerond kunnen zij doorgroeien tot senior assistente. Een senior assistente heeft meer verantwoording en begeleid de jongere assistentes, is overdag verantwoordelijk voor de opname, begeleid de anesthesie en heeft een meer controlerende functie bij ons op de werkvloer.

assistente-nicole

Tijdens de opleiding wordt dieper ingegaan op de intensieve opname van dieren.