Demodex (puppyschurft) bij de hond

Puppyschurft ofwel demodex komt vaak bij jonge honden voor. De klachten variëren van een simpel kaal plekje tot een hond die volledig kaal is met ernstige huidontstekingen. De behandeling is over het algemeen goed mogelijk.

Hoe ontstaat puppyschurft bij de hond?

Puppyschurft, ook wel demodex genoemd, is een schurftmijt die iedere hond bij zich draagt. Deze mijt veroorzaakt normaliter geen problemen en honden worden bij de geboorte door de moeder “besmet”. Als een hond demodex heeft komt dit omdat de afweer tegen deze mijt niet goed verloopt. Dit zien we meestal bij jonge honden vanaf 5-6 maanden. Oudere honden kunnen soms ook demodex krijgen.
Honden die ernstig puppyschurft hebben kunnen beter uitgesloten worden van de fok. De kans dat nakomelingen van een hond met ernstige demodex ook last hiervan krijgen is een stuk groter.

Wat zijn de symptomen van puppyschurft bij de hond?

Deze varieren van een klein plekje of een paar plekjes (de locale vorm) tot een hond die over het hele lichaam huidontstekingen heeft (zie foto hieronder). Soms beperken de problemen zich tot de poten (tussen de tenen).

Demodex ofwel pupyschurft bij de hond: Een hond met ernstige demodex infectie.

 

Hoe behandelen we demodex bij de hond?

Kleine lokale plekjes verdwijnen in circa 90% van de gevallen meestal vanzelf. Jonge honden met ernstige demodex herstellen meestal volledig na een aantal maanden behandelen. Ivermectine wordt het meest gebruikt. Het nadeel is dat sommige honden overgevoelig reageren op ivermectine. Amitraz kan ook gebruikt worden tegen demodex op de huid. Dit middel kan goed gebruikt worden bij de lokale vorm, maar er moeten wel voorzorgsmaatregelen getroffen worden, want dit middel is giftig. Bij ernstige demodex zijn antibiotica vaak nodig omdat de huid dan meestal ook met bacteriën (en soms gisten) geïnfecteerd is geraakt.

De verschillende behandelvormen

1. Amitraz = Ectodex®

Ectodex is een vloeistof die bij honden gebruikt mag worden vanaf 3 maanden leeftijd. De oplossing moet verdund worden: 10 ml Ectodex moet worden opgelost in 1 liter schoon, warm water. Een andere verhouding zoals 1 ml Ectodex op 100ml water is ook mogelijk. Vervolgens goed roeren zodat het middel volledig oplost. Indien nodig moet eerst de hond gewassen worden om vuil en vet te verwijderen. Zorg dat de behandeling in een goed geventileerde omgeving plaatsvindt en draag handschoenen. Wrijf of dep de oplossing met een spons of zachte borstel op de huid en het haar, zodat de huid goed nat wordt. Laat de hond aan de lucht opdrogen, de Ectodex mag niet uitgespoeld worden. Zorg ervoor dat de hond zich niet likt en hij of zij mag even niet geaaid worden. De aangemaakte verdunde oplossing kan niet bewaard worden. De behandelen dient om de 5-7 dagen herhaald te worden totdat er onder de microscoop geen demodex mijten of eieren meer gevonden worden. Na het laatste negatieve afkrabsel moet nog twee weken doorbehandeld worden. De minimale behandelingsduur is drie weken. Amitraz is mag niet gebruikt worden bij katten en bij bepaalde (kleine)

hondenrassen (zoals chihuahua’s). Het mag ook niet gebruikt worden bij dracht, melkgift, jonge-, verzwakte- of zieke dieren. Amitraz kan als bijwerking een licht en voorbijgaand versuffend effect hebben.

2. Ivermectine = Ivomec® of Oramec®

Ivermectine moet dagelijks ingegeven worden. Bepaalde rassen (Collies, Shetland Sheepdog, Australische herder, Old English Sheepdog, Bobtail, langharige Whippet, Silken Windhonden en kruisingen) zijn echter extra gevoelig voor dit middel en voor deze rassen is ivermectine giftig! Bij andere rassen beginnen we met een lage dosis (0.1mg/kg) en dit verhogen we indien er geen bijwerkingen optreden tot 0.3-0.6mg/kg lichaamsgewicht per dag.

Er dienen regelmatig (ongeveer iedere 4 weken) afkrabsels van de huid gemaakt te worden ter controle. Als de klachten verdwenen zijn en er geen mijten meer gevonden worden adviseren we om nog 4 weken door te gaan met de behandeling voordat u stopt. Dit om een terugval te voorkomen. Mogelijke bijwerkingen die op kunnen treden zijn speekselen, braken, vergrootte pupillen, verwardheid, coördinatieproblemen, overgevoeligheid voor geluid en zwakte. Merkt u een van deze bijwerkingen op, stop dan direct met de behandeling en neem contact met ons op!

3. Moxidectine = Advocate®

Een behandeling met alleen Advocate is vaak onvoldoende om een infectie met demodex te behandelen. Het kan ondersteunend gebruikt worden, of om terugval na genezing te voorkomen. Het is een spot-on pipet en dient iedere maand op de huid tussen de schouderbladen toegediend te worden.