Facebook
X

Glaucoom bij de hond

Glaucoom is de aanwezigheid van een te hoge druk in de oogbol. De te hoge druk in de oogbol kan binnen 48 uur blijvende schade veroorzaken en zelfs leiden tot blindheid. Glaucoom is om deze reden dan ook een spoedgeval! Denkt u dat uw hond glaucoom heeft, neem dan direct contact op met uw dierenarts.
De druk in een oogbol wordt uitgedrukt in mmHg. Een normale oogboldruk bij de hond is 10-20 mmHg. Een druk van 20-30 mmHg wordt gezien als een licht verhoogde druk en dient te worden behandeld. Bij een druk van meer dan 40 mmHg treedt er binnen 48 uur onomkeerbare schade aan het oog op. Bij een langdurige drukverhoging van meer dan 20 mmHg (en minder dan 40 mmHg) zal het oog zich aan de verhoogde druk gaan aanpassen. Hierbij zal echter ook schade aan het oog optreden. Het is dus erg belangrijk dat glaucoom zo snel mogelijk wordt vastgesteld.

Wat de oorzaak van glaucoom bij de hond?

De druk in een gezond oog wordt gehandhaafd door een aanvoerend systeem waardoor kamerwater (of oogvocht) wordt aangemaakt en afvoerend systeem, waardoor kamerwater wordt afgevoerd. Door een verhoogde productie van kamerwater (nog niet eerder vastgesteld bij dieren) of een verminderde of geblokkeerde afvoer van kamerwater zal de druk in het oog toenemen. Glaucoom kan worden ingedeeld in drie categorieën:
 • Primaire glaucoom
  Primaire glaucoom wordt gedefinieerd als het ontstaan van een te hoge oogboldruk zonder de aanwezigheid van andere oog afwijkingen. Zo kan glaucoom voorkomen bij gepredisponeerde rassen met aangeboren afwijkingen van het oog (afwijkingen van het pectinate ligament). Slechts 0,2% van de honden met deze aangeboren oogafwijking ontwikkelt echter glaucoom.
 • Secundaire glaucoom
  Secundaire glaucoom wordt gedefinieerd als het ontstaan van een te hoge oogboldruk als gevolg van de aanwezigheid van andere oogafwijkingen, zoals lens luxatie of uveïtis (ontsteking van de iris).
 • Absoluut glaucoom
  We spreken van absoluut glaucoom wanneer er door de reeds opgetreden schade aan het oog niet meer te achterhalen is of er sprake was van primair of secundair glaucoom.

Wat zijn de verschijnselen van glaucoom bij de hond?

Om de verschijnselen van glaucoom bij de hond goed te omschrijven kunnen we glaucoom het beste onderverdelen in acute glaucoom en chronische glaucoom:

Acute glaucoom

Bij acute glaucoom wordt de afvoer van het kamerwater acuut geblokkeerd. Meestal unilateraal ofwel bij 1 oog. De oogboldruk neemt dan snel toe en veroorzaakt:
 • Hoofdpijn, waardoor uw hond kopschuw kan zijn. Slomer dan normaal kan zijn en zelfs kan stoppen met eten.
 • Diffuus cornea oedeem ofwel vochtophoping in het hoornvlies, waardoor het hele hoornvlies een witte/blauwe kleur kan krijgen.
 • Episclerale vaatinjectie ofwel verhoogde doorbloeding van het oogwit.
 • Mydriasis ofwel een verwijde pupil. De pupil is groot en reageert niet meer op licht.
 • Buphthalmus ofwel een vergrote oogbol.

Chronische glaucoom

Primair chronisch glaucoom bij honden komt voor bij de Siberische Husky, maar zelden bij andere rassen. Ook chronisch glaucoom is unilateraal (bij 1 oog). Omdat de druk in het oog langzaam toeneemt zijn de verschijnselen veel minder duidelijk:
 • Anisocorie ofwel verschil in pupilgrootte van het linker en rechter oog.
 • Mild cornea oedeem ofwel vochtophoping in het volledige hoornvlies, waardoor het hele hoornvlies een witte/blauwe kleur kan krijgen.
 • Vaatingroei vanaf het oogwit naar het hoornvlies.
 • Pijn is bij chronisch glaucoom minder duidelijk aanwezig.

Hoe kunnen we glaucoom bij de hond behandelen?

Het doel van glaucoom therapie is het verlagen van de oogboldruk tot onder de 20 mmHg en de behandeling van pijn. Een drukverlaging tot 25-30 mmHg is onvoldoende, omdat er dan nog steeds schade aan het oog kan optreden. Glaucoom zelf is ongeneselijk, en kan alleen met medicatie onder controle gehouden worden. Regelmatige controle van de oogboldruk is dan ook erg belangrijk. Honden met ver gevorderde stadia van glaucoom reageren zelden op de therapie. De pijnbehandeling is in dit geval belangrijker dan het terugkrijgen of behouden van het zicht. In sommige gevallen wordt er dan gekozen voor het verwijderen van het aangetaste oog. De basisprincipes van het behandelen van glaucoom zijn:
 • Verbeteren van de uitstroom van kamerwater.
 • Verlagen van de kamerwaterproductie.
 • Verlagen van het kamerwater volume. Het verlagen van het volume van het kamerwater wordt alleen uitgevoerd bij spoed ingrijpen en moet met voorzichtigheid gebeuren.
Als de oogboldruk na 1-2 weken stabiliseert binnen de normaalwaarden (onder de 20 mmHg), moet een onderhoudsdosering worden voortgezet.
Denkt u dat uw hond glaucoom heeft of heeft u vragen na het lezen van deze pagina, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-mail

Volg onze Socials!

Wij delen o.a. interessante feitjes en weetjes over jouw huisdier. 

Volg ons op Facebook en Instagram

FacebookInstagramTwitterLinkedIn