Cat Friendly Clinic

Sinds dit jaar is Dierenziekenhuis Haarlem erkend als een Cat Friendly Clinic! Dit programma is ontwikkeld door de International Cat Care (afdeling ISFM), een organisatie met als doel het welzijn en de gezondheid van katten wereldwijd te verbeteren.

Een bezoek aan de dierenarts levert regelmatig veel stress op voor kat en eigenaar. Katten zijn geen kleine honden en kunnen het best op een andere manier benaderd worden. Wij hebben als eerste vestiging Dierenziekenhuis Haarlem katvriendelijker gemaakt door extra aanpassingen door te voeren om te zorgen dat uw kat de aandacht en de zorg krijgt die hij verdient, om zo min mogelijk stress te veroorzaken.

De speciale aanpassingen die voor dit CFC keurmerk gevraagd worden, hebben betrekking op de wacht- en spreekkamer, de opname, de apparatuur, de materialen en de (katvriendelijke) benadering van katten. Dit allemaal met het doel katten zo stressvrij mogelijk te behandelen. Met de verbouwing van ons dierenziekenhuis hebben we in de wachtkamer dan ook extra maatregelen genomen: we hebben een hoek van de wachtkamer gereserveerd voor katten en er is een ‘parkeerplaats’ gemaakt om de kattenmanden op te zetten omdat katten niet graag op de grond staan en er zo weinig contact met honden plaats vindt. Daarnaast is de kattenopname aangepast om stress voor de kat zo laag mogelijk te houden. De opname voor honden en katten is zoveel mogelijk gescheiden en de hokken in de opname voldoen aan bepaalde afmetingen en zijn verrijkt met bv een schuilmogelijkheid en speelgoed indien nodig. In de opname maken we ook gebruik van Feliway®, dit is een feromonenspray die de stress van de kat vermindert. Tevens moet een Cat Friendly Clinic de beschikking hebben over voldoende faciliteiten met betrekking tot röntgenapparatuur, echo, chirurgie en anesthesie. Ook zijn alle medewerkers opgeleid om op een “empatische” manier met katten om te gaan zodat stress beperkt wordt.

Nog meer informatie kunt u vinden op de website van de ISFM (International Society of Feline Medicine) of via www.icatcare.org.
Het ISFM heeft folders uitgegeven over kat-gerelateerde zaken, zoals hoe je de kat mee moet nemen naar de praktijk of hoe tabletten in te geven. Hieronder treft u deze folders aan. In ons dierenziekenhuis Haarlem zijn deze in het Nederlands verkrijgbaar.

Bekijk de Flyers:

ISFM flyer – Tabletten bij de kat ingeven

ISFM flyer – Met de kat naar huis

ISFM flyer – Met de kat naar de dierenarts

ISFM flyer – Het toedienen van zalf op huid, oog of oor

ISFM flyer – Cat Friendly Clinic

 

Dierenziekenhuis Haarlem is een erkende cat friendly clinic.

Dierenziekenhuis Haarlem is een erkende cat friendly clinic.

 

s