Giardia bij de kat

Samenvatting

Giardia is een parasitaire infectie die geregeld bij de kat voorkomt maar soms ook mensen kan besmetten. Het betreft een ééncellige parasiet, een zogenaamde flagellaat. De symptomen zijn met name maag-darmklachten zoals diarree en braken. De behandeling van Giardia is goed mogelijk. Het beste middel om Giardia te behandelen bij de kat is Panacur (fenbendazol).

Indien uw kat Giardia heeft of u wilt meer informatie over Giardia, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt ook de button links in beeld hiervoor gebruiken.

De besmetting met Giardia

Giardia is een parasiet die we een flagellaat noemen. Dit zijn ééncellige parasieten met een soort van zweeparmpjes (flagellen) waarmee voortbewogen wordt. Katten worden met Giardia besmet door inname van een zogenaamde oöcyst. Dit is een dikwandig soortement van ei waarin twee Giardia parasieten zitten. Nadat een kat hiermee besmet is geraakt los de wand op en komen er twee Giardia parasieten vrij in de darm. Een besmette kat zal Giardia uitscheiden via zogenaamde trophozoieten, welke uit twee Giardia parasieten bestaat. Na enige tijd in de buitenwereld te zijn geweest vormen deze trophozoieten een dikke wand en worden ze een oöcyst. Deze oöcysten kunnen meerdere maanden in de buitenwereld overleven.
Katten kunnen besmet worden via contact met besmette ontlasting, bijvoorbeeld op grasvelden of op andere plaatsen waar katten hun behoefte doen. Een binnenkat kan in theorie ook besmet raken via schoeisel van de eigenaar of bezoekers.

Een voorbeeld van een Giardia parasiet bij de kat. De flagellen zijn duidelijk zichtbaar.

Een voorbeeld van een Giardia parasiet bij de kat. De flagellen zijn duidelijk zichtbaar.

De symptomen van Giardia bij de kat

Katten die besmet zijn met Giardia kunnen de volgende symptomen hebben:

  • Braken
  • Diarree
  • Koorts en sloomheid
  • Slijmerige ontslasting
  • Bloed bij ontlasting

Ook kunnen er dragers zijn van Giardia die geen symptomen hebben. Met name jonge dieren en dieren met een verminderde afweer worden ziek van Giardia.

De diagnose van Giardia bij de kat

De diagnose van Giardia wordt gesteld door ontlastingsonderzoek. Omdat de trophozoieten niet continu uitgescheiden worden is het het beste drie dagen ontlasting op te vangen en hierop te testen. Hierdoor wordt de kans Giardia te missen een heel stuk kleiner. Het meest betrouwbaar om de diagnose te stellen is een zogenaamde ELISA Snap test. Deze voeren wij in ons laboratoium uit. De diagnose is met een kwartier bekend.

Giardia bij de kat kan het beste aangetoond worden met een ELISA Snap test.

Giardia bij de kat kan het beste aangetoond worden met een ELISA Snap test.

De behandeling van Giardia bij de kat

Giardia is met medicijnen goed te bestrijden. Het meest wordt Fenbendazole (Panacur) en Metronidazole gebruikt. Omdat één kuur niet altijd afdoende is om Giardia bij de kat volledig te bestrijden gebruiken wij in onze dierenziekenhuizen het volgende protocol:

  • In de meeste gevallen zal er voor gedurende 5 dagen Panacur (Fenbendazole) worden ingezet met het extra advies om op dag 3 en op dag 5 de achterhand van het dier te wassen. Wanneer een bijkomende bacteriële infectie wordt vermoed, het dier algemeen ziek is of veel bloed bij de ontlasting heeft voegen we 5 dagen Metronidazole toe aan de behandeling.

 

s