Maligne lymfoom bij de kat

Het maligne lymfoom is de meest voorkomende tumor bij de kat. Het is een tumor uitgaande van de lymfocyten en is een vorm van leukemie.

Bij de kat werd deze tumor in het verleden vaak veroorzaakt door het leukemie virus ofwel leucose. Tegenwoordig komt dit virus niet veel meer voor. Lymfoma echter komt nog steeds zeer veel voor bij de kat. Meestal zijn het oudere katten maar ook bij jonge katten komt maligne lymfoom af en toe voor.

Op de volgende pagina’s staat alle belangrijke informatie over lymfoom bij de kat. Heeft uw kat mogelijk maligne lymfoom of heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!.

Wat is maligne lymfoom bij de kat?

Maligne lymfoom is een tumor uitgaande van de lymfocyten. Dit zijn afweercellen die in het bloed van de kat circuleren en aangemaakt worden in het beenmerg, de lymfeklieren en de milt. Lymfeklieren zijn afweerorgaantjes die met de lymfevaten het lymfoied systeem vormen.

In theorie kan overal dit soort tumoren ontstaan, dit omdat er door ons hele lichaam heen lymfoied weefsel (lymfeklierweefsel, weefsel met lymfocyten) aanwezig is. Afhankelijk van waar we deze tumorcellen vinden kennen we de volgende classificaties:

 1. Multicentrische lymfoom. Hierbij zijn alle perifere (aan de buitenkant te voelen) lymfeklieren aangetast. Dit is de meest voorkomende vorm bij de hond.
 1. Alimentair lymfoom. Dit is lymfoom van het darmstelsel. Deze vorm komt het meest bij de kat voor.
 2. Medistinaal lymfoom. Hierbij ontstaat er een tumor in de thymus (een klier in de borstholte die bij jonge dieren aanwezig is).
 3. Andere vormen, bijvoorbeeld de lever, huid, neus, nieren of het zenuwstelsel.

Er zijn twee types lymfocyten, nl. T-cel en B-cel. Tumoren ontstaan vanuit B-cel lymfocyten reageren vaak beter op behandeling dan T-cel lymfocyten.

Welke symptomen heeft een kat met maligne lymfoom?

De symptomen van maligne lymfoom hangt deels af van waar de tumoren zitten. Algemene klachten zijn koorts, zwakte, verminderde conditie, matige eetlust of afvallen. Daarnaast kunnen er symtomen optreden die veroorzaakt wordt door de locatie, zoals:

 1. Multicentrisch lymfoom: verdikte lymfeklieren in de keelstreek van de kat, hals, voor de schouder of in de knieholte. Deze kunnen soms zo groot worden als een kippenei en zijn normaliter niet pijnlijk.
 2. Alimentair lymfoom (lymfoom van het maagdarmstelsel): Verdikkingen in het maag-darmstelsel of soms alleen tumorcellen in de maagdarmwand welke alleen onder de microscoop te zien zijn. Braken en diarree zien we vaak bij deze vorm.
 3. Mediastinaal lymfoom: Bij deze vorm is er een tumor in de borstholte van de kat. Dieren kunnen moeite hebben met ademen.
 4. Andere locaties: huidontstekingen, leverproblemen, neurologische klachten (verlammingen ed) kunnen optreden.

Hoe stellen we de diagnose van maligne lymfoom bij de kat?

De diagnose kan vastgesteld worden via:

 1. Algemeen onderzoek. Soms zijn er vergrote lymfeklieren te voelen. Dit kan een verdenking geven.
 2. Röntgenopnames van de borstholte. Hier is soms de vergrote thymusklier te zien.
 3. Echografie van de buikholte. In de buikholte zijn soms vergrote lymfeklieren of verdikkingen te zien.
 4. Bloedonderzoek. Sommige vormen van lymfoom zijn ook in het bloed te zien. Opvallend is dan een extreem hoog lymfocyten (witte bloedcel) gehalte.
 5. Geavanceerde middelen zoals een CT-scan of MRI-scan.

Met de bovenstaande onderzoeken kunnen we hoogstens een verdenking op maligne lymfoom krijgen. Voor de definitieve diagnose is altijd weefselonderzoek nodig. Dit kan door cellen met een dunne naald op te zuigen en deze te laten beoordelen door een patholoog. Nog beter is een klein stukje weefsel af te nemen en deze door een patholoog te laten beoordelen.

Hoe kan een kat met maligne lymfoom behandeld worden?

Zonder behandeling zal een kat met maligne lymfoom binnen 4-8 weken overlijden. Afhankelijk van het type lymfoom kunnen we goed behandelen. De volgende factoren beïnvloeden de behandelmogelijkheden:

 1. T-cel of B-cel lymfoom. B-cel reageert een stuk beter op chemotherapie dan T-cel.
 2. Welk type lymfoom. Alimentair lymfoom (van het maag-darm stelsel) is vaker een T-cel type en reageert gemiddeld genomen slechter op chemotherapie. Mediastinaal lymfoom bij jonge dieren reageert vaak goed op behandeling en kan vaak genezen.
 3. Is er al behandeld met medicatie? Indien de hond of kat voor het geven van chemotherapie al prednison gekregen heeft reageert de tumor vaak veel slechter op chemotherapie.
 • Welke behandelopties zijn er?
  • Niet behandelen. Dieren overlijden dan meestal binnen 2 maanden.
  • Alleen corticosteroïden. Dit geeft een korte opleving en verbetering. Meestal echter overlijden de dieren binnen 3 maanden.
  • Chemotherapie. Gemiddeld zijn de dieren 13 maanden in remissie (de tumor is dan niet meer waar te nemen). Dit hangt wel af van de eerder genoemde factoren.
 • Worden katten niet erg ziek van chemotherapie?

Dit valt gemiddeld genomen erg mee. Veel katten hebben geen bijwerkingen van de chemo en voelen zich prima. Soms treedt braken en diarree op, heel soms stoppen dieren met eten.

 • Waar moet ik als eigenaar op letten?

Besef dat chemotherapie de eerste paar dagen na behandeling uitgescheiden wordt via ontlasting, urine, speeksel en eventueel braaksel. Ruim dit dus liever met wegwerphandschoenen op en vermijd contact hiermee. Kinderen zijn gevoeliger voor chemotherapie. Daarom adviseren sommige oncologen niet te behandelen met chemotherapie als er kinderen in huis zijn.

 

s